Software
ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท 168เอ็ดดูเคชั่น จำกัด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย : ได้สิทธิ์การใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้องจาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เรียนออนไลน์ ติวออนไลน์ คอร์สออนไลน์ คอร์สติวเข้ม!!สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม โดย อ.เตรียมอุดม ติวเข้ม เน้นตรงจุด ด้วยคอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา โดย ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ เนื้อหา.เคมี ม.ปลาย PAT2 / O-NET โดย อ.สุธน เสถียรยานนท์ เพื่อพิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ด้วยระบบการเรียนออนไลน(โดย บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด)

บริษัท เค แอนด์ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคาถูก คุณภาพมาตราฐาน บริการด้วยความจริงใ


Project

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

- บริการจัดสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์วางระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

- จำหน่ายและให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- รับปรึกษาทางด้านออกแบบซอฟต์แวร์ และให้เช่าพร้อมจำหน่ายซอฟต์แวร์
-ปรับปรุงและตกแต่งห้องเรียนคอมพิวเตอร์
์์และห้องเรียนรูปแบบต่าง ๆ
-ฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ - พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

Computer room

image

Computer classroom คือ ห้องเรียนอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยี มาช่วยให้ครูกับนักเรียน สามารถสื่อสารเนื้อหาการเรียนการสอน ในรูปแบบสื่อผสม (multimedia)

ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด

- รับออกแบบจัดทำและปรับปรุงห้องสมุดเดิม ให้เป็นห้องสมุดยุคไอทีพร้อมสื่อมัลติมีเดียที่
ทันสมัย
- รวบรวมไฟล์หนังสือไว้เป็นพันเล่ม สามารถสืบค้นผ่านระบบ สามารถเปิดอ่านกับอุปกรณ์ Ipad , Tablet ,Smartphone
- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

Living library / Learning Center


หมายถึงห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ห้องเรียนอาเซียน
Asean Study Center


  
- บริการจัดทำห้องอาเซียน
- รับตกแต่ง ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษสู่อาเซียน
- รับจัดทำศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเพื่อ
ให้เข้าสู่โครงการ ห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐาน Asean
- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

 

Asean room

image“ศูนย์อาเซียนศึกษา Asean Study Centre” 

เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียนในปี 2558

ห้องเรียน Gifted

image-

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ
ด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 (Gifted Program :
Science - Mathematics)

รับจัดทำห้องเรียน Gifted และปรับปรุงใหม่

- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

Science Lab on demand

- รับออกแบบ และให้คำปรึกษาในการสร้าง
ห้องปฏิบัติการวิืทยาศาสตร์

- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

 

 

Smart class room in the future

image

รับออกแบบจัดทำ

ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อ ควบคุมดูแลนักเรียนใ้้ห้ทั่วถึง

เพิ่มประสิทธิผลให้การสอน

 

image

Tutor center in school

รับออกแบบจัดทำ

- ห้องเรียนกวดวิชา , ห้องติวเตอร์ พร้อมสื่อที่ทันสมัย

 

image

Center for Asian languages

เรียนรู้เบื้องต้นภาษา 10 ประเทศอาเซียน
โดยใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

 

image

Smart classroom visual planning for teacher

 

Led Display Information

รับทำป้ายโฆษณา Indoor , Outdoor
ทุกชนิด
- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

image

โรงภาพยนตร์ 3 มิติ เพื่อการศึกษาในโรงเรียน

รับจัดทำโรงภาพยนตร์สามมิติ เพื่อเข้าชมภาพยนตร์สามมิติ ของจริง เพื่อให้สัมผัสได้ถึงเทคโนโลยีสามมิติในอนาค
- พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดระยะเวลาประกัน ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่า

โครงการหลังคาคลุมลานกีฬาเอนกประสงค

เพื่อให้นักเรียนมีหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์

สำหรับทำกิจกรรมหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ วิชาการและอื่นๆ .

Digital School Thailand 4.0

โครงการจัดการเรียนการสอน Digital School Thailand 4.0 จากเนื้อหาบทเรียนในหนังสือ ผ่านสื่อการสอนแบบดิจิตอล

STEM Robotics

STEM Robotics ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)

STEM EDUCATION

สะเต็มศึกษา นวัตกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค

บริการออกแบบและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค LAN,Wireless LAN, WAN, VPN, Firewall, VoIP(VoiceOver IP)-บริการเดินสาย LAN